Sołtys sołectwa Żabice:

CZESZŁAW  HOŁUBOWICZ

Skład Rady sołeckiej:

1. MARIA SYKTUS

2. JANINA BRYL

3. GRZEGORZ KRUK

4. JOANNA ŚCIGAJ