Numer sprawy:
GWOŚ.6220.9.2016

Data założenia:
2016-08-23

Temat:
Odbudowa przepompowni Chyrzyno

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: