Numer sprawy:
GWOŚ.6220.8.2016

Data założenia:
2016-08-05

Temat:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,4 M wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 137, 140/5,139/5 o łącznej powierzchni 2,8693 ha, w obrębie Górzyca, Gmina Górzyca

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: