Numer sprawy:
GWOŚ.6220.6.2015

Data założenia:
2015-06-02

Temat:
"Budowa farmy fotowoltaiczne 999kW, działka o nr ewid. gruntu 248, obręb Pamięcin".

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: