Sołtys sołectwa Radówek na kadencję lat 2015-2019:

ALICJA  SZARY

Skład Rady sołeckiej na kadencję lat 2015-2019:

1. Pawlukojć Irena

2. Sawiak Magdalena

3. Paliszewska Elżbieta