Sołtys sołectwa Żabice na kadencję lat 2015-2019:

CZESZŁAW  HOłUBOWICZ

Skład Rady sołeckiej na kadencję lat 2015-2019:

1. Syktus Maria

2. Szaniawski Krzysztof

3. Ratuszna Agnieszka

4. Hołubowicz Marta