Sołtys sołectwa Stańsk na kadencję lat 2015-2019:

Stanisław Kwiek

Skład rady sołeckiej sołectwa Stańsk na kadencję lat 2015-2019:

1. Beata Dereczenik.

2. Mirosława Truszkowska.

3. Henryk Sobieraj.

4. Paulina Orłowska.