W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na rok 2009

Data uchwały:
2008-12-19

Numer uchwały:
XXIII/147/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.