Program współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2010rok.