Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy

Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy


CPV:
a) główny kod 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
b) kody dodatkowe:
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
77300000-3 - Usługi ogrodnicze


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000. euro

Warunki:
5. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące :

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie w zakresie wykonania zagospodarowania terenów parku lub terenów zielonych, obejmującego montaż lub budowę obiektów małej architektury wraz z nasadzeniem lub pielęgnacją zieleni o minimalnej wartości tego zakresu 100.000,00 zł brutto (Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego)
b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą z wykształceniem ogrodniczym lub architektury krajobrazu, potwierdzonym świadectwem ukończenia szkoły - osoba ta musi posiadać 2-letnią praktykę zawodową w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.


Termin realizacji:
do 10.07.2019

Osoba odpowiedzialna:
Pana Sławomir Czapłon - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

Miejsce składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr pok. nr 8, w sekretariacie

Oferty można składać do:
2019-01-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-01-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16 ( II piętro);

Kryteria wyboru:
cena oferty "C"60% , gwarancja "G"40%

Wadium:
5000

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 502059 (28.3kB) Zapisz dokument  
Opis zagospodarowania terenu (608.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania A1 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plany szczegółowe rabat A5 (266.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje przez nawierzchnię A2 (428.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 10.01.2018 (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkic tablic informacyjnych A3 (421.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja skwer 1 (241.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja skwer 2 (265.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz zaplanowanych roślin A4 (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 projekt umowy (308.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ I 1-III 4 (166.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2019-01-10 11:38:58
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2019-01-10 11:53:05
Ostatnia zmiana:2019-01-17 08:09:19
Ilość wyświetleń:477

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij