Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów

Zamawiający:
Gmina Górzyca
69-113 Górzyca
Ul. 1 Maja 1


Tytuł przetargu:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów

CPV:
45000000-7,- 45200000-9 , 45111200-0 , 45231110-9 , 45232421-9 , 45252127-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225.000 euro

Warunki:
zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
5.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
I. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SIWZ zadania w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto.
II. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100
5.1.2. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno zadanie inwestycyjne w zakres którego wchodziło wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych w ramach jednego zadania o minimalnej wartości zadania 200.000,00 zł brutto - potwierdzone dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane:
1) jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówieniaTermin realizacji:
15.10.2018

Osoba odpowiedzialna:
Sławomir Czapłon - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 95

Miejsce składania ofert:
pokój nr pok. nr 8, w sekretariacie

Oferty można składać do:
2018-07-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-07-26 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16 ( II piętro;

Kryteria wyboru:
cena 60%, termin wykonania 40%

Wadium:
13 000

Uwagi:
Dokumentacja techniczna pod adresem http://gorzyca2015.beep.pl/pliki/dokumentacja_techniczna/Dokumentacja_techniczna_Gmina_Gorzyca.zip
Przedmiary robót - http://gorzyca2015.beep.pl/pliki/dokumentacja_techniczna/Przedmiary_robot_przydomowe_oczyszczalnie.zip


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 500176951 o uniewaznieniu (16.6kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie nr 587176 (38.6kB) Zapisz dokument  
SIWZ (15MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie postępowania (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (181kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Górzyca
Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2018-07-11 12:49:02
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2018-07-11 13:34:00
Ostatnia zmiana:2018-09-20 12:37:36
Ilość wyświetleń:400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij